Datatjänster

Inom data utvecklar vi enklare lösningar för Windows-plattformen (Klipp-R och Point-R) och erbjuder hjälp med att upprätta hemsidor och webb-shops för mindre företag, föreningar och privatpersoner samt utföra löpande underhåll.

Små smarta program specialgjorda för just dina önskemål och behov.

Bakgrund

Allt började med en programmeringstävling i en datatidning.
Vårt bidrag blev SLUMPEN, ett program för att slumpa ut sittplatser och grupplistor för lärare. Programmet fick ett fint omdöme och kom med i tidningen och medföljande CD-rom.

Därefter startade arbetet med vårat stora datoriserade system för hantering av omdömen och IUP inom grundskolan, Omdömeshanteraren. Programmet användes under flera år av ett flertal grundskolor men systemet är nu nedlagt.

Andra program är:

  • ADSL-fixaren som gjorde att ADSL-uppkopplingen hölls aktiv så man inte behövde logga in igen efter en viss tid.
  • Name-IT som kunde döpa mappar och filer till alla specialtecken man normalt inte kommer åt. Var med i en programmeringstävling och gavs pris i form av en bok.
  • VIS-MET. En VST-plugin för musikprogram som enbart var en visuell metronom.